Archeologie Advies

Ervaring

In de afgelopen vijf jaar ben ik bij zo’n 450 archeologische projecten betrokken geweest, van klein tot groot, voor particulieren, bedrijven en overheden.

Kleinschalig; een gravend onderzoek voorafgaand aan de bouw van één woonhuis.

Adviserend; het voor gemeenten beoordelen van Programma’s van Eisen.

Grootschalig; wetenschappelijk en financieel verantwoordelijk voor een wekenlang durend gravend onderzoek op het drukste parkeerterrein in de binnenstad van Breda.

Daarnaast heb ik ook mijn opdrachtgevers geadviseerd over de best mogelijke omgang met archeologie, afhankelijk van ieders situatie. Er zijn vaak verschillende mogelijkheden waaruit u, afhankelijk van uw bouwplannen of eigen situatie, kunt kiezen.

Door mijn ervaring kan ik goed de zin, of eventueel de onzin, van archeologisch onderzoek inschatten en beargumenteren. Of juist alternatieven aandragen.

 

Onderstaand vindt u meer achtergrondinformatie over mijzelf

Ik ben in 1970 geboren in Den Haag. Na de middelbare school ben ik archeologie gaan studeren, waarbij ik in 1995 afstudeerde.

Tijdens mijn studie, maar ook daarna, heb ik op opgravingen in het Midden-Oosten gewerkt (in 1992 en 1995 in Noord-Syrië, in 1996 en 1998 in Turkije, in 1997 en 1999 in Egypte). Deze ervaringen in het buitenland hebben mij de archeologie in Nederland in een ander perspectief leren plaatsen.

Mijn werkervaring in Nederland (1998) begon met een grote opgraving in het centrum van Amersfoort. Na dit project heb ik lange tijd op de opgraving Schuytgraaf in Arnhem gewerkt.

Daarna kon ik in mijn toenmalige woonplaats Den Haag aan de slag, op het project Wateringse Veld. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag zodat ik tijdens mijn studie, daarvoor en daarna, stages heb gelopen bij de archeologische dienst van de gemeente.

Verder was ik betrokken bij archeologisch onderzoek rondom de aanleg van de Westerscheldetunnel te Ellewoutsdijk, Zeeland.

Van 2001 t/m 2007 was ik als archeoloog werkzaam bij de gemeente Vlaardingen. De eerste paar jaar heb ik opgravingen uitgevoerd en gerapporteerd in het centrum van Vlaardingen, in het kader van het project ‘Buizengat’.

Ik was als veldarcheoloog betrokken bij de grootschalige opgraving ‘De Vergulde Hand’ aan de rand van Vlaardingen. Tijdens het vooronderzoek heb ik de beroemde Vlaardingse kano aangetroffen (het grootste prehistorische vaartuig van Nederland, uit 683 v.Chr.) en later ook opgegraven. 

 

Het opgraven van de kano. (foto: Gemeente Vlaardingen, VLAK)

De laatste twee jaar van mijn tijd daar adviseerde ik vooral gemeentelijke projectleiders op het gebied van de omgang met archeologie, schreef ik bureauonderzoeken en Programma’s van Eisen en toetste ik het werk van uitvoerende, commerciële partijen die binnen Vlaardingen en Maassluis werk uitvoerden. Voor de gemeente Maassluis werkte ik als archeologisch adviseur.

Eind 2007 stapte ik over naar het ADC, de uitvoerende kant van het archeologisch werk. Als senior archeoloog en teamleider gaf ik leiding aan een steeds wisselende groep jonge archeologen om hen te bekwamen in het archeologisch werk. In ca. zes jaar tijd ben ik bij de uitvoering van zo’n 450 archeologische projecten betrokken geweest, variërend van het opstellen of beoordelen van Programma’s van Eisen en de uitvoerende kant in de vorm van archeologische begeleidingen, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen.

Mijn werkgebied qua direct parate archeologische kennis omvat de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (stedelijk gebied in dit laatste geval).

Mijn specialisaties binnen de Nederlandse archeologie betreffen de periode Middeleeuwen/ Nieuwe tijd, specifiek Stadskernonderzoek en de periode IJzertijd in West-Nederland, met als grotere regio de veen- en kustgebieden.

Daarnaast ben ik stress bestendig en sterk in projectmanagement, het opleiden van mensen en coaching.

Vanaf eind 2010 t/m mei 2014 was ik (op vrijwillige basis) de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA).

Momenteel werk ik (parttime) als docent archeologie en studentbegeleider aan de Saxion Hogeschool te Deventer.

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) huurt mij op projectmatige basis in als adviseur archeologie.

Ik woon in Leiden en ben gehuwd.

 

Archeologie Advies | info@archeologieadvies.nl