Archeologie Advies

Motivatie

Archeologie zit in de grond zodat niet meteen duidelijk (zichtbaar) is

-of er sprake is van archeologische resten waar u als initiatiefnemer rekening mee dient te houden;

-wat de aard, omvang en ‘waarde’ van eventuele archeologische resten is;

-wat uw investering in tijd en geld is in de omgang met de archeologie;

Archeologie Advies vindt het van belang om de archeologie begrijpelijk te maken voor u als initiatiefnemer. Aan u worden veel verplichtingen opgelegd zonder dat duidelijk is waarom. Laat staan dat u geïnformeerd wordt over alternatieven of een andere aanpak. Teksten op websites of voorlichting vanuit de overheid bestaan voornamelijk uit technisch jargon, die zeker als u geen kennis van de materie heeft, niet begrijpelijk zijn opgesteld. Voorkennis wordt al verwacht.

Archeologie Advies staat voor de belangen van zijn opdrachtgever, maar ook voor een correcte omgang met de archeologie die geen privé eigendom is, maar van iedereen is. Nut en noodzaak van archeologisch onderzoek wordt door Archeologie Advies aan de klant uitgelegd, op een eerlijke, pragmatische en met feiten onderbouwde manier. Archeologie Advies begrijpt dat u niet altijd op archeologie zit te wachten, maar ons doel is om u op een zo correct mogelijke manier door het proces heen te helpen. En waar nodig of mogelijk ook uw invloed uit te laten oefenen zodat ook aan uw belangen (financieel en qua tijd) recht wordt gedaan.

Aangezien Archeologie Advies geen veldwerk uitvoert, is het onafhankelijk in de advisering.

 

Kernwoorden en –waarden zijn:

=> ervaring (letterlijk uit de eigen hand)

=> kennis van zaken in alle aspecten van het vak, van advisering t/m opgraven en rapporteren

=> heldere communicatie

=> eerlijk en onafhankelijk advies

=> archeologie begrijpbaar maken (Waarom moet u wat doen? En moet dat wel? Wat heeft u eraan?)

=> efficiënt

Archeologie Advies | info@archeologieadvies.nl